השפעות של התערבות אימון קוגניטיבי התנהגותי על הוויסות הרגשי של אוכלוסיה לא קלינית [ינואר 2018]


מאת: ד"ר שחר צדוק, אוניברסיטת בר אילן

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון עד כמה 12 מפגשים קבוצתיים ואישיים של אימון התנהגותי קוגניטיבי Cognitive Behavioral Coaching), CBC) המבוסס על מודל ה- Rational-Emotive Behavior) REBT)

(1994 ,Ellis) יביא לשיפור הוויסות הרגשי של משתתפים לא קליניים בטווח הקצר והארוך. השערות המחקר היו שמיד לאחר התוכנית תהיה עליה בשימוש באסטרטגיות וויסות רגשי אדפטיביות וירידה באסטרטגיות לא אדפטיביות וששינויים אלה ישמרו עד לתקופת המעקב חצי שנה לאחר התוכנית. במחקר שנערך באוניברסיטת בר אילן השתתפו 247 לומדים אשר השתתפו בשני קורסים להעצמה אישית ושלושה קורסים להכשרת מאמנים.

המחקר הנוכחי חשוב משום שהוא נועד לתמוך ביעילות של אימון קוגניטיבי התנהגותי לשיפור וויסות רגשי ובכך לחיזוק היכולת של האדם להתמודד עם לחצים ותסכולים.

לאור זאת, לימוד מיומנויות של וויסות רגשי יכול לתרום משמעותית לחייהם של אנשים נורמטיביים הרוצים להצליח בחייהם תוך צמצום השפעות שליליות של תגובות רגשיות חזקות ובלתי נשלטות. 

לקריאת המאמר: cbc כמקדם וויסות רגשי.pdf

ד"ר שחר צדוק .Ph.D, מאמן CBC ומרצה באוניברסיטת בר אילן. ינואר 2018

© כל הזכויות שמורות לשחר צדוקהערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.