כתב העת הד החינוך יוצא בגיליון אחרון לחודש דצמבר 2017. זהו גיליון פרידה. תודה עצומה לכל העוסקים במלאכה הנפלאה להפקתו ולקידומו! תודה לכל המנויים הנאמנים, הגולשים והמתעניינים לאורך שנות קיומו בהוצאת הסתדרות המורים.

הדיו של הד החינוך ימשיכו בקרבנו!

הד החינוך הוא כתב העת המקצועי הוותיק בישראל בענייני חינוך, תרבות ופדגוגיה. כתב העת הינו דו-חודשי והוא מתפרסם בהוצאת הסתדרות המורים בישראל. עיון בגיליונות הד החינוך לאורך השנים שופך אור על התהוותה וקורותיה של מערכת החינוך העברית-ישראלית בעיקר מנקודת מבטם של המורים, לבטיה והישגיה. כתב העת חולש על מגוון נושאים ותחומי דעת הנוגעים לא רק למחנכים ולאנשי מקצוע בהוראה, כי אם גם לאנשי מקצוע בצמתים המשיקים לתחום ההוראה והחינוך.

קרא עוד