אודות image
הד החינוך הוא כתב העת המקצועי הוותיק ביותר בישראל בענייני חינוך, תרבות ופדגוגיה. המגזין יוצא לאור ע"י הסתדרות המורים בישראל.
גיליונו הראשון של הד החינוך ראה אור בדצמבר 1927, דבר שהופך אותו לכתב העת המודפס הפעיל הוותיק ביותר בישראל בכל תחום שהוא.
עיון בגיליונות הד החינוך לאורך השנים שופך אור על התהוותה וקורותיה של מערכת החינוך העברית-ישראלית בעיקר מנקודת מבטם של
המורים, לבטיה והישגיה.במהלך השנים ליוו את "הד החינוך" כתבי עת משלימים כמו "הד גן".
כתב עת זה, ככתבי עת אחרים שהוציאה הסתדרות המורים לאור,כמו פנים, (בעריכת רוביק רוזנטל), התמזגו עם השנים בהד החינוך.

עורכו הראשון של הד החינוך היה דב קמחי שערך את כתב העת מהקמתו בשנת 1927 ועד לשנת 1935.
בין השנים 2007 ו-2015 ערך את כתב העת ד"ר יורם הרפז ועורכת המשנה הייתה ציפה קמפינסקי.
לאחר עזיבת הרפז מונתה ד"ר טלי גולדשמיד לעורכת.
בקיץ 2016 מונה לתפקיד ישראל שורק, מרצה לפילוסופיה במרכז מנדל למנהיגות בנגב ומי שעומד בראש מכון במחשבה תחילה לפילוסופיה
מעשית.
הנושא המרכזי בגיליון ספטמבר 2016 של הד החינוך עסק בהשראה ושאר רוח. בגיליון זה ביסס הד החינוך מגמה חינוכית מונחית תרבות,
שבאה לידי ביטוי בריבוי מדורי הגות. בגיליון זה ביטא העיתון עמדה לפיה השראה היא סגולה אשר ניתנת להילמד, ובה בעת הוא קורא
למורים לזהות מצוינות עם תשוקת למידה מתמדת שעליה להיראות.
אחד ממשימותיו המוצהרות של כתב העת היא החייאת האתוס של ההוראה כשליחות אנושית, תרבותית וחברתית.
מתכונתו המחודשת של כתב העת יוצאת מהנחה שהחינוך במיטבו אינו אמצעי גרידא למוביליות כלכלית ולפיכך אינו צריך להתמקד
בהקניית "כלים" ומיומנויות. אדרבה. חינוך במיטבו מאפשר כניסה לעולם תרבות רחב אופקים, ולפיכך יש ערך לידע כשהוא לעצמו
ולתשוקת דעת גם באשר היא אינה אינסטרומנטלית. במובנים אלה ניתן לומר שהאוריינטציה שאמץ הד החינוך מאז תקופת הרפז,
וביתר שאת במתכונתו המחודשת, היא אוריינטציה הומניסטית מובהקת. במונחי האידיאולוגיות של צבי לם ניתן לזהותו
עם האידאולוגיה האקולטוריסטית.
גישתו הפלורליסטית של הד החינוך ומיקומו בלב השיח החינוכי הישראלי מאפשרים לו לתת במה לזרמי מחשבה ופעולה שונים,
ככל שאלה עולים בקנה אחד עם האידאל של חינוך ממלכתי שוויוני. אידאל זה עצמו מחייב את הד החינוך במתכונתו המחודשת
לנקוט לא אחת גישה ביקורתית ביחס למגמות של הדרה ושל הפרטה בחינוך ובחברה בישראל.

העובדה שעד קיץ 2016 לא היה העיתון נגיש ברשת האינטרנט תרמה לאנונימיות היחסית שלו מחוץ לשדה החינוכי חרף העובדה
שכתב העת נתפס בעיני הציבור המשכיל כמקדם שיח תרבותי כללי וכמגזין ברמה גבוהה.
עורכי הד החינוך:
2007-2015 ד"ר יורם הרפז.
2015-2016 ד"ר טלי גולדשמיד

יו"ר המערכת: ציון שורק
עורך: ישראל שורק
עריכה גרפית: סטודיו נעם תמרי
עריכת לשון: תמי אילון-אורטל
מידענות וניהול מדיה: דזירה פז
צלם מערכת: רפי קוץ

מערכת מייעצת: פרופ' יזהר אופלטקה, פרופ' נמרוד אלוני, אדר ארד, ד"ר לאה אריכא, נחום בלס, ד"ר קובי גוטרמן, רבקה גורפינקל,
ציפי גנץ, ציפי דביר, זכריא חרדאן, שרה ישראלי, ד"ר איציק כהן, אמנון לבב, שגית להמן, אירית סנה, דזירה פז, גילה פינקלשטיין,
יהודית פלבנר, רות קופינסקי, ישראל שורק, ציון שורק, פרופ' חן שכטר.

מו"ל: הסתדרות המורים בישראל 
מחלקת מנויים והפצה: יפה פולגר
רח' בן־ סרוק 8, תל אביב 6269612 טלפון: 03-6922939 פקס:03-6928221 א-ה 08:00-15:00
מערכת "הד החינוך", רח' בן־ סרוק 8, תל אביב 6269612 טל: 03-6922939  hed@morim.org.il 
מחלקת מודעות ופרסום: אהובה צרפתי  טלפון: 03-7516615 פקס: 03-7516614 ahuvatz@bezeqint.net