כתב העת הד החינוך יוצא בגיליון אחרון לחודש דצמבר 2017. זהו גיליון פרידה. תודה עצומה לכל העוסקים במלאכה הנפלאה להפקתו ולקידומו! תודה לכל המנויים הנאמנים, הגולשים והמתעניינים לאורך שנות קיומו בהוצאת הסתדרות המורים.


כתב העת הד החינוך יוצא בגיליון אחרון לחודש דצמבר 2017. זהו גיליון פרידה. תודה עצומה לכל העוסקים במלאכה הנפלאה להפקתו ולקידומו! תודה לכל המנויים הנאמנים, הגולשים והמתעניינים לאורך שנות קיומו בהוצאת הסתדרות המורים.
הדיו של הד החינוך ימשיכו בקרבנו!

הד החינוך הוא כתב העת המקצועי הוותיק בישראל בענייני חינוך, תרבות ופדגוגיה. כתב העת הינו דו-חודשי והוא מתפרסם בהוצאת הסתדרות המורים בישראל. עיון בגיליונות הד החינוך לאורך השנים שופך אור על התהוותה וקורותיה של מערכת החינוך העברית-ישראלית בעיקר מנקודת מבטם של המורים, לבטיה והישגיה. כתב העת חולש על מגוון נושאים ותחומי דעת הנוגעים לא רק למחנכים ולאנשי מקצוע בהוראה, כי אם גם לאנשי מקצוע בצמתים המשיקים לתחום ההוראה והחינוך.

כתב העת הד החינוך יוצא בגיליון אחרון לחודש דצמבר 2017. זהו גיליון פרידה :Book 122017.pdf

תודה לכל העוסקים במלאכה הנפלאה להפקתו ולקידומו! 

תודה לכל המנויים הנאמנים, הגולשים והמתעניינים לאורך שנות קיומו בהוצאת הסתדרות המורים.

אופציות המנוי הסתיימו. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הורדת טופס ההרשמה (כאן מטה), מילויו והעברת פרטיו באמצעות הפקס, האי מייל, דואר ו/או ביצוע מנוי דרך הטלפון. 

להורדת טופס הרשמה לכתב העת "הד החינוך": hedjoin.pdf

להורדת טופס תשלום בכרטיס אשראי: טפסי רישום.pdf

להורדת טופס הרשמה להסתדרות המורים בישראל: join.itu.amuta.pdf


מחלקת מינויים והפצה, הגב' יפה פולגר. רח' בן סרוק 8, תל-אביב 6296912. 

טל: 03-6922939   פקס: 03-6928221. אי מייל: Hed@morim.org.il