דף הבית >> חדש !!! גיליון יולי 2017 >> גיליון מרץ 2017 >> גיליון ספטמבר 2016
גיליון ספטמבר 2016          
 

הנושא המרכזי בגיליון ספטמבר 2016 של הד החינוך הוא השראה ושאר רוח. בגיליון זה מבסס הד החינוך מגמה חינוכית מונחית תרבות, שבאה לידי ביטוי בריבוי מדורי הגות. בגיליון זה מבטא העיתון עמדה לפיה השראה היא סגולה אשר ניתנת להילמד, ובה בעת הוא קורא למורים לזהות מצוינות עם תשוקת למידה מתמדת שעליה להיראות.
 

אחד ממשימותיו המוצהרות של כתב העת היא החייאת האתוס של ההוראה כשליחות אנושית, תרבותית וחברתית. מתכונתו המחודשת של כתב העת יוצאת מהנחה שהחינוך במיטבו אינו אמצעי גרידא למוביליות כלכלית ולפיכך אינו צריך להתמקד בהקניית "כלים" ומיומנויות. אדרבה. חינוך במיטבו מאפשר כניסה לעולם תרבות רחב אופקים, ולפיכך יש ערך לידע כשהוא לעצמו ולתשוקת דעת גם באשר היא אינה אינסטרומנטלית. במובנים אלה ניתן לומר שהאוריינטציה שאמץ הד החינוך מאז תקופת הרפז, וביתר שאת במתכונתו המחודשת, היא אוריינטציה הומניסטית מובהקת. במונחי האידיאולוגיות של צבי לם ניתן לזהותו עם האידאולוגיה האקולטוריסטית.
גישתו הפלורליסטית של הד החינוך ומיקומו בלב השיח החינוכי הישראלי מאפשרים לו לתת במה לזרמי מחשבה ופעולה שונים, ככל שאלה עולים בקנה אחד עם האידאל של חינוך ממלכתי שוויוני. אידאל זה עצמו מחייב את הד החינוך במתכונתו המחודשת לנקוט לא אחת גישה ביקורתית ביחס למגמות של הדרה ושל הפרטה בחינוך ובחברה בישראל.

 
 

 
FacebookGoogle+Twitter
2016 (C) כל הזכויות שמורות לכתב העת הד החינוך ולהסתדרות המורים בישראל